Priser

Terminsavgifter

Barn 7-12år: 800kr

Vuxna fr 13år: 900kr

Vuxna helår: 1800kr

Graderingsavgifter
Karatedräkt och bälten