Priser

Terminsavgifter

Barn 7-12år:

Vuxna fr 13år:

Vuxna helår: 

Graderingsavgifter
Karatedräkt och bälten